Regulamin

§ 1

Informacje podstawowe

Poniższy regulamin dotyczy używania platformy Mail2Day prowadzone przez Mail2Day LTD z siedzibą w Liverpoolu przy ulicy Naylor Street 31-33, L3 6DR Liverpool, United Kingdom. Zarejestrowanej w Brytysjkim urzędzie Companies House identyfikującym się numerem: 9515732.

Podstawowym warunkiem korzystania z platformy Mail2Day jest znajomość i akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca do przestrzegania go.

Aby regulamin był prosty i przejrzysty zostały zdefiniowane następujące pojęcia:

 • Operator: Mail2Day LTD
 • Użytkownik: to osoba posiadająca konto w platformie Mail2Day
 • Subskrybent: to właściciel adresu e-mail, na który zostaje wysłana wiadomość elektroniczna z platformy. Inaczej zwany także odbiorcą.
 • Witryna: to strona internetowa, która jest dostępna pod adresem www.mail2day.pl
 • M2D: Skrót od Mail2Day

 • Korzystanie z Platformy nakłada na Użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:

 • Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926)

 • § 2

  Techniczne warunki korzystana z Mail2Day

  Do używania platformy Mail2Day potrzebne jest konto w systemie oraz przeglądarka, która umożliwa zapis cookie - "ciasteczek" oraz kodu JavaScript.
  Operator dołoży wszelkich starań aby Witryna funkcjonowała poprawnie podczas użytkowania jej zasobów poprzez najnowsze przeglądarki internetowe.
  Operator nie gwarantuje, iż Witryna będzie funkcjonowała bezwzględnie we wszystkich przeglądarkach jak i nie może zapewnić 100% dostarczalności i możliwości odczytania wiadomości elektronicznych przez nią wysyłanych.

  § 3

  Korzystanie z witryny Mail2Day

  Warunkiem korzystania z witryny jest pełna rejestracja w systemie Mail2Day. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na http://mail2day.pl/user/register. Po rejestracji, zakładane jest konto użytkownikowi i może zacząć bezpiecznie korzystać z platformy Mail2Day.

  Jeden użytkownik może posidać tylko jedno konto. Nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim. Nie może także sprzedać swojego konta lub oddać. Operator może zablokować konto użytkownika na czas nieokreślony za złamanie regulaminu.


  Użytkownik dokonując rejestracji oraz korzystając z Witryny akceptuje następujące postanowienia:

  a) zapoznałem się z Regulaminem,
  b) akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu,
  d) przystępuję dobrowolnie do użytkowania Platformy,
  e) dane wskazane podczas rejestracji lub/i aktualizacji do mnie należą i są prawdziwe,
  f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, do celów skutecznego wykonania Umowy,
  g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Operatora (w tym informacji technicznych, aktualności oraz materiałów reklamowych i promocyjnych),
  h) w sposób legalny umieściłem dane w formularzu rejestracyjnym, oświadczam, że są prawdziwe i nie naruszam tym samym praw osób trzecich,
  i) wyrażam zgodę na obsługę moich baz emailowych przez Operatora,
  j) biorę odpowiedzialność za legalność adresów wprowadzanych do mojego Konta na Platformie.


  Użytkownik nie może:
  a) działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami;
  b) wprowadzać, importować, przekazywać adresy email osób, które nie wyraziły otrzymywania wiadomości elektronicznych od Użytkownika,

  § 4

  Abonament i kody rabatowe

  Po darmowej rejestracji, użytkownik otrzymuje dostęp do konta premium 2500 odbiorców na 30 dni w celu przetestowania systemu, sprawdzenia jego możliwości. W celach bezpieczeństwa dostęp do opcji importu listy adresowej został wyłączony. Aby zaimportować listę z innego systemu do e-mail marketingu potrzebne jest wcześniejsze porozmawianie z operatorem o takiej możliwości. Szczegółowo opisuje to 7 punkt regulaminu Mail2Day.
  Po darmowym okresie próbym 30 dni użytkownik dalej może korzystać z platformy lecz zmieniają się zasady użytkowania. Uzytkownik ma dostęp do konta Basic 500 bez limitu ważności konta.

  Aktualna oferta cenowa jest dostępna na stronie ofertowej http://mail2day.pl/plan. Oferta może ulec zmienie. Każdy użytkownik dostanie informacje na podany przy rejestracji adres e-mail informacje o zmienie oferty czy regulaminu.

  Kody rabatowe umożliwiają zakup abonamentu M2D w promocyjnej cenie. Są one dostępne tylko przy masowych promocjach. Kody te, nie są powiązane z określonym kontem, więc jest możliwość odsprzedania komuś takiego kodu. Wtedy traci się możliwość skorzystania z niego samemu. Dany kod rabatowy można wykorzystać tylko jeden raz.

  § 5

  Wysyłka SMS i VMS

  Każda wysyłka SMS lub VMS polega opłatom. Cena każdego SMS lub VMS zależna jest od umowy między operatorem a użytkownikiem. Standardowo ustalona jest 0,07 za sms i 0,15 za vms podane cenny są cenami netto.

  § 6

  Odpowiedzialność

  Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w możliwie najwyższym stopniu dostępności.
  Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy techniczne, niedostępność części lub wszystkich usług na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych (np. awaria datacenter, zjawiska przyrody, awarie serwerów, zasilania, dostępności po stronie usługodawców internetowych).

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niedostępność w wyniku prowadzonych usprawnień, aktualizacji w Platformie.
  b) treści przesyłane przez Użytkowników Platformy.
  c) roszczenia skierowane za działania Użytkowników powodujących naruszenie niniejszego Regulaminu lub prawa. Pełną odpowiedzialność za treść jak i skutek jej wysłania ponosi Użytkownik (Nadawca) Konta.

  § 7

  Import bazy e-mail

  1) Użytkownik może importować adresy elektroniczne osób, które wyraziły bezpośrednio zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  2) Zakazuje się importować do systemu adresów e-mailowych, które posiadł poprzez zakup bazy danych.
  3) Użytkownik jest zobowiązany na każde wezwanie operatora, niezwłocznie po wezwaniu, udokumentować posiadaną zgodę każdego z adresatów użytkownika na przesyłanie informacji drogą elektroniczną wraz z udokumentowaniem faktu udostępnienia operatorowi adresu e-mail przez adresata w celu kierowania do niego przedmiotowej korespondencji oraz na każde żądanie operatora złożyć wyjaśnienia co do daty i okoliczności pozyskania przedmiotowej zgody.
  4) Operator nie udostępnia skarżącym danych właściciela autorespondera, chyba że o te dane wystąpi sąd lub inny organ zobowiązany.
  5) Operator dba o jakość świadczonych usług i ma możliwość domagać się odszkodowania za import odbiorców którzy nieistnieją lub są nieaktywni. Cała importowana baza nie może posiadać więcej niż 10 % odbiorców nieaktywnych.
  6) Blokada konta nigdy nie blokuje dostępu do listy subskrybentów, która jest własnością właściciela danego konta. Tj. w przypadku zablokowania autorespondera na wniosek, właściciel otrzyma pełna listę odbiorców w formacie pliku TXT.
  7) Użytkownik ma możliwość zaimportować określoną ilość adresów e-mail dziennie. Ilość tą określa pakiet abonamentowy wybrany przez użytkownika. W przypadku większego importu koszt jego wynosi 50zł netto za 1000 zaimportowanych adresów e-mail.

  § 8

  Postanowienia końcowe

  Powyższy regulamin może ulec zmienie, każdy zarejestrowany użytkownik dostanie informacje o wprowadzeniu nowego regulaminu minimum 7 dni przed jego wprowadzeniem.
  Podany powyżej regulamin obowiązuje od 6.08.2015r.